SWOV Catalogus

329697

De rol van infrastructuur bij enkelvoudige fietsongevallen.
20100541 ST [electronic version only]
Schepers, P.
Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2008, 295 p., ref.

Samenvatting Dit rapport gaat over enkelvoudige fietsongevallen. Dit zijn fietsongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Veelal betreft het een val van de fiets of een botsing tegen een obstakel. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal : In hoeverre draagt de kwaliteit en de inrichting van de infrastructuur bij aan enkelvoudige fietsongevallen? De beantwoording van deze onderzoeksvraag moet bijdragen aan de formulering van nieuwe en de heroverweging van bestaande infrastructuurmaatregelen voor het terugdringen van het aantal enkelvoudige fietsongevallen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact