SWOV Catalogus

329648

Het alcoholslot: een geschikte maatregel om bestuurders af te leren alcohol te gebruiken voordat ze achter het stuur plaatsnemen? : voorstelling van de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van de wet betreffende de Politie over het wegverkeer, gecoordineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft.
20100489 ST [electronic version only]
Bergh, J. van den
Tijdschrift van de Politierechters / Journal des Juges de Police, No. 119 (januari 2010), p. 15-17

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact