SWOV Catalogus

329549

Safety Culture bestelverkeer : onderzoek naar de mogelijkheden om te investeren in verkeersveiligheid in bestelverkeer. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Transport & Luchtvaart DGTL.
20100353 ST [electronic version only]
Starren, A.M.L. Beek, F.A. van der Gort, J. Steenbergen, A. & Weerd, R. van
Hoofddorp, TNO Kwaliteit van Leven, 2009, 62 p.

Samenvatting Dit rapport geeft het onderzoek weer dat is uitgevoerd naar de mogelijkheden om bedrijven die gebruik maken van bestelauto’s (ook genoemd: bestelverkeerbedrijven) te stimuleren om te investeren in verkeersveiligheid. Hiertoe is er gekeken naar de mogelijkheden om de veiligheidscultuur bij deze bestelverkeerbedrijven te beïnvloeden. Er wordt verschil gemaakt in bedrijven met veel of weinig aandacht voor veiligheidscultuur, oftewel bedrijven met een proactieve of een reactieve veiligheidscultuur. Onderzoeksvraag is geweest: 'Hoe kunnen bestelverkeerbedrijven, waar op dit moment sprake is van een reactieve veiligheidscultuur, gestimuleerd worden om (meer) aandacht te geven aan verkeersveiligheid?' Deze vraag is onderzocht middels 10 bedrijfsbezoeken, waarbij interviews zijn gehouden met diverse medewerkers en de directies over de aansturing van veiligheid en van het primaire proces en waarbij de bedrijven zijn gescoord op hun niveau van veiligheidscultuur volgens het model van de veiligheidscultuurladder. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact