SWOV Catalogus

329088

Verkeershinder in de woonomgeving : een handleiding met beoordelingsmethoden en mogelijke maatregelen voor verschillende soorten verkeershinder. In opdracht van de Wetenschapswinkel TU Delft.
20100058 ST [electronic version only]
Haaf, R. van
Delft, Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Sectie Infrastructuurplanning, 2002, 145 p. + 90 p. (maatregelencatalogus), ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact