SWOV Catalogus

328890

Handboek lichtmasten.
20091747 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2005, 58 p.; Publicatie ; No. 215 - ISBN 90-6628-450-1

Samenvatting Het ‘Handboek lichtmasten’ vervangt de ‘Eisen lichtmasten 1993’. De nieuwe uitgave vergroot voor fabrikanten de mogelijkheden voor het leveren van standaardmasten. En daarmee komen er lichtmasten op de markt die voldoen aan alle geldende Europese eisen, tegen een lagere prijs en met een kortere levertijd dan bij de oude eisen het geval was. Fabrikanten werken bovendien aan een nieuw rekenprogramma dat omstreeks januari 2006 beschikbaar zal komen. Op basis van het ‘Handboek lichtmasten’ is te bepalen welk type lichtmast in een bepaalde wegsituatie de voorkeur heeft. Het is niet nodig over alle normen of een uitgebreide kennis van lichtmasten te beschikken; relevante onderdelen van de norm zijn namelijk in het handboek opgenomen. Per onderwerp worden keuzemogelijkheden en een advies beschreven. Bij het opstellen van dit handboek is samengewerkt door Rijkswaterstaat en provincies. Naast Rijkswaterstaat en de provincies kunnen ook gemeenten en waterschappen met dit handboek hun voordeel doen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact