SWOV Catalogus

328802

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Landelijke Medische Registratie LMR.
20091612 ST [electronic version only]
Paas, G.R.A. & Veenhuizen, K.C.W.
Utrecht, Prismant, 2002, 22 p.

Samenvatting Prismant heeft in samenwerking met een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de gegevens in de LMR. Een indicatie van de betrouwbaarheid is verkregen door te bepalen in hoeverre de informatie in de LMR overeenkomt met de gegevens zoals vastgelegd in de patiëntendossiers in de ziekenhuizen. Door 55 ziekenhuizen zijn gegevens zoals opgenomen in de LMR vergeleken met patiëntendossiers. De controle is uitgevoerd door de medische registratie en de behandelend specialist. De betrouwbaarheid is bepaald voor twee groepen opnamen: een steekproef van de algemene opnamen en een steekproef van opnamen ten gevolge van een verkeersongeval. Er is aandacht besteed aan vier clusters van gegevens: administratieve gegevens, opnamegegevens, medische gegevens en ongevalstoedrachtgegevens. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact