SWOV Catalogus

328095

Driving drowsy : commentary on Danner F; Phillips B. Adolescent sleep, school start times, and teen motor vehicle crashes. J Clin Sleep Med 2008;4:533-535.
20090609 ST [electronic version only]
Landrigan, C.P.
Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 15 (2008), No. 6 (December), p. 536-537, 5 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact