SWOV Catalogus

327976

Brom- en snorfietsers.
20090422 ST [electronic version only]

Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2014, 8 p., 14 ref.; SWOV-Factsheet

Samenvatting Brom- en snorfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval. Weliswaar is er een trend naar minder doden waar te nemen, maar het aantal ernstig gewonden daalt niet mee en lijkt zelfs te stijgen. Het hoge risico komt met name door de hoge rijsnelheid in verhouding tot de kwetsbaarheid van de berijders. Bromfietsers zijn verplicht een helm te dragen, maar snorfietsers niet. In de laatste jaren zien we een toename van het aantal snorfietsen, terwijl het aantal bromfietsen juist afneemt. Vanwege beperkingen in de data is geen eenduidig onderscheid te maken tussen de risico’s van brom- en snorfietsen afzonderlijk. Er zijn diverse maatregelen genomen om de veiligheid van brom- en snorfietsers te vergroten (bromfiets op de rijbaan, opvoerbestendigheid, kentekenplicht, bromfietsrijbewijs, bromfietspraktijkexamen). Van twee maatregelen is de effectiviteit onderzocht. Het verplaatsen van de bromfiets naar de rijbaan blijkt een gunstig effect te hebben gehad op het aantal brom- en snorfietsongevallen. Van de invoering van het bromfietspraktijkexamen kon geen duidelijk effect op het risico van brom- en snorfietsrijders worden vastgesteld. Wel bleek het bromfietsbezit, en daarmee het aantal ongevallen, sterk afgenomen na de invoering van de maatregel.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact