SWOV Catalogus

327882

Verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen. In opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
20090320 ST [electronic version only]
Zwerts, E. Keppens, M. Adriaensen, J. Mol, J. de Dijkstra, A. & Lauwers, D.
Gent, Universiteit van Gent, Instituut voor Duurzame Mobiliteit IDM, 2009, 226 p., 10 ref.

Samenvatting Het doel van deze opdracht was de verkeersveiligheid van vrije tram- en busbanen in beeld te brengen en te analyseren. Daarbij diende vertrokken te worden van een gedetailleerde, multidisciplinaire analyse van de ongevallen, geregistreerd op de Vlaamse beddingen voor het openbaar vervoer, en van de identificatie van mogelijke ongevalsoorzaken. Bovendien moest uit het onderzoek een aantal algemene richtlijnen geformuleerd worden voor de (her)aanleg van tram- en busbanen. Meer specifiek wilde men met dit onderzoek een antwoord krijgen op volgende vier vragen: 1. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen? 2. Komt de aanleg van vrije tram- en busbanen in conflict met de veiligheid van de zwakke weggebruiker? Is die onveiligheid groter dan op anders ingerichte wegen met vergelijkbare functie? 3. Welke factoren liggen ten grondslag aan de verkeersongevallen op vrije tram- en busbanen? 4. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid op vrije tram- en busbanen te verbeteren? Welke richtlijnen kunnen geformuleerd worden voor de aanleg van vrije tram- en busbanen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact