SWOV Catalogus

327475

Demo alcoholslot : onderzoeksresultaten.
20081337 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008, 16 p.

Samenvatting Jaarlijks komen naar schatting zo.n 200 mensen om het leven door alcohol in het verkeer. Een mogelijkheid om dit probleem aan te pakken is het alcoholslotprogramma. De minister van Verkeer en Waterstaat wil het alcoholslotprogramma invoeren voor zware alcoholovertreders. Voordat het alcoholslot wordt ingevoerd heeft het Ministerie praktische ervaring opgedaan door het inrichten van een demonstratieproject, een demo. Doel van de demo was praktijkervaringen op te doen met de inbouw en het gebruik van het slot. Deze praktijkervaringen worden gebruikt bij de verdere uitwerking van het alcoholslotprogramma. Binnen de demo zijn 2 typen alcoholsloten van twee leveranciers bij in totaal 80 automobilisten uit Fryslân in de auto ingebouwd. De deelnemers hebben 11 weken met het slot rondgereden. Hierna zijn de sloten bij alle deelnemers uitgebouwd en is de door het alcoholslot geregistreerde data geanalyseerd en zijn gebruikerservaringen van de inbouwende partijen en deelnemers verzameld. Op basis van de resultaten kan gesproken worden van een succesvolle demo. Alle onderzochte aspecten geven positieve resultaten en/of leveren waardevolle verbeterpunten op, die realiseerbaar zijn bij een verdere invoering van het alcoholslot. De belangrijkste aandachtspunten hebben betrekking op het veilige gebruik en de borging tegen fraude. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot de in- en uitbouw van het slot, het opstellen van een erkenningsregeling, de techniek van het slot en het gebruiksgemak. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact