SWOV Catalogus

327343

Handboek verkeersveiligheid.
20081167 ST [electronic version only]

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2008, 548 p., ref.; Verkeerstechniek, Publicatie ; No. 261 - ISBN 978-90-6628-524-8

Samenvatting Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel heeft als doel grip op het onderwerp verkeersveiligheid te krijgen. Tot dit deel behoren de hoofdstukken Theorie; Trends en ontwikkelingen; Beleid; Dataverzameling en data-analyse; en Onderzoek in de praktijk. Het tweede deel richt zich op de maatregelen die kunnen worden genomen. Centraal hierbij staan de drie E’s en de drie P’s. Engineering, Education en Enforcement vormen het klassieke trio instrumenten van de verkeersgedragsbeïnvloeding. Push, Pull and Persuasion zijn de drie manieren om de instrumenten in te zetten. Deel twee bestaat uit de hoofdstukken: Ruimtelijke ordening en omgeving; Infrastructuur; Veiligheid van voertuigen; Verkeerseducatie; en Verkeershandhaving. Het derde deel geeft een beeld van de problemen in de praktijk en hoe deze kunnen worden aangepakt. De onderwerpen uit de vorige twee delen komen hier samen in geïntegreerde benaderingen van verkeers(on)veiligheid. Duidelijk wordt dat alles met alles te maken heeft. Deel drie bestaat uit de hoofdstukken: Risicoverhogend verkeersgedrag; Specifieke groepen verkeersdeelnemers; en Praktijkvoorbeelden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact