SWOV Catalogus

327234

Rijden onder invloed.
20081031 ST [electronic version only]
Mathijssen, R.
[Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC, 2006], 14 p., 19 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact