SWOV Catalogus

327045

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 : van, voor en door iedereen.
20080770 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, [2008], 62 p.

Samenvatting Verkeersveiligheid is een onderwerp dat midden in de samenleving staat. Iedere Nederlander en uiteraard iedere specialist heeft zo zijn ideeën over het onderwerp en over de aanpak ervan. Binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt onder de noemer ‘Verkeersveiligheid 2020’ gekeken naar het beleid op het gebied van verkeersveiligheid van de nabije en verdere toekomst. Samen met specialisten op het gebied van verkeersveiligheid denkt Verkeer en Waterstaat na over de vraag hoe het toekomstig verkeersveiligheidsbeleid eruit moet zien. Deze ideeën vormen de basis voor het ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2008-2020’ dat op 10 juli 2008 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Belangrijkste doelstelling uit dit plan is dat er in 2020 maximaal 500 verkeersdoden vallen. Om dit te bereiken worden veroorzakers van onveiligheid op de weg harder aangepakt. En aan de andere kant ontvangen kwetsbare verkeersdeelnemers meer bescherming. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact