SWOV Catalogus

326798

Behavioural adaptation to Advanced Driver Assistant Systems ADAS.
20080411 ST [electronic version only]
Dragutinovic, N.
ConcepTueel, speciaal katern Synergie in mobiliteit, technische en gedragsmatige veranderingen in het verkeer, Vol. 17 (2008), No. 1, p. 26, 29, 8 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact