SWOV Catalogus

326754

Diffusiesnelheid op cruise control ? : een onderzoek naar de invloed van actoren op de diffusie van enkele Advanced Driver Assistance Systemen ADAS in het wegverkeer.
20080348 ST [electronic version only]
Hermeler, H.
Delft, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, 2008, 131 p., ref.; TNO-rapport 2008-D-R0051-A

Samenvatting Verschillende Europese landen slagen erin om naast tolheffing met succes nieuwe vormen van beprijzen van mobiliteit, zoals een kilometerheffing of een cordonheffing, te implementeren. Een aansprekend voorbeeld is Londen, maar ook in andere landen zijn op kleine en grote schaal initiatieven tot prijshervorming genomen. Nederland, tot op heden nog niet succesvol, dreigt de aansluiting bij de Europese ontwikkelingen te verliezen met het volgen van een eigen implementatiestrategie. Analyse van de buitenlandse successen en het betrekken ervan op de Nederlandse situatie, kan helpen hierin verandering te brengen. (Author/publisher) English abstract: Several European countries succeed in implementing besides tolls new forms of mobility pricing like kilometre charging or area charging. The most appealing example is London, but also in other countries on small and large scale initiatives of pricing reforms have been brought about. Typical is that the Netherlands up to now have always been pursuing a different implementation strategy. The challenge is to regain connection with the European developments. This report focuses on road pricing and shows that pricing policies can be effective and what is needed to achieve successful pricing implementation. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact