SWOV Catalogus

326634

Rapportage verkeersveiligheid op provinciale wegen : periode 2001-2003.
20080127 ST [electronic version only]

Maastricht, Provincie Limburg, Afdeling Mobiliteit, 2004, 45 p.

Samenvatting In dit rapport is een overzicht opgenomen van de verkeersveiligheidsrisico’s per weg, het totaal aantal ongevallen op provinciale wegen en de meest verkeersonveilige aansluitingen in het provinciaal wegennet (over de periode 2001-2003). Het overzicht is gebaseerd op de ongevallengegevens van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, afdeling Basisgegevens. In deel I van deze rapportage wordt een toelichting gegeven op het doel en de achtergronden van de ongevallenlijst. In deel II worden de risicocijfers per weg in een lijst weergegeven. In deel III wordt een lijst weergegeven waarop 59 locaties staan vermeld waarop de afgelopen drie jaren drie of meer letselongevallen (ongevallen met letsel of met dodelijke afloop) hebben plaatsgevonden. Van de eerste twaalf 'black-spots' wordt een nadere beschrijving gegeven. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact