SWOV Catalogus

326582

Naar een succesvolle invoering van Permanente Verkeerseducatie : uitgangspunten voor beleid.
20080040 ST [electronic version only]
Betuw, A.J.M. van & Vissers, J.A.M.M.
[S.l], gezamenlijke Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid, 2002, 48 p.; TT 02-09

Samenvatting In opdracht van en in samenwerking met de gezamenlijke Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid (en meer in het bijzonder het Landelijk Overleg Verkeerseducatie - LOVE) zijn de uitgangspunten voor beleid beschreven om te komen tot een succesvolle invoering van permanente verkeerseducatie per doelgroep. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact