SWOV Catalogus

326069

Zone 30 : voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom.
20071832 ST [electronic version only]
Janssens, I. (red.)
Brussel, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV, 2007, 35 p.; Brochure voor de wegbeheerder ; No. 4

Samenvatting Dit boek biedt tal van mogelijkheden voor de inrichting van straten in steden en dorpen Snelheidsmatiging is één van de voornaamste maatregelen om objectieve en subjectieve onveiligheid in de bebouwde kom tegen te gaan. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact