SWOV Catalogus

325757

30 km/uur is niet veilig genoeg voor leefbare straten.
20071367 gg ST (In: ST 20071367 CD-ROM)
Zomervrucht, J. Hendriks, G. & Wit, A. de
In: Verkeerskundige werkdagen 2007, Hilversum, 13 en 14 juni 2007, 2 p.

Samenvatting De ontwikkeling van grote 30-km-gebieden is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid. In het kader van het verminderen van ernstige verkeersongevallen (met doden en gewonden) moet echter het belang van een effectief lagere snelheid dan 30 km/uur niet worden onderschat. 30 km/uur vermindert zeker het gevaar ten opzichte van de oorspronkelijke 50 km/uur, maar verhoogt niet automatisch de kwaliteit van de verblijfsfunctie, de bruikbaarheid voor sociale activiteiten op straat voor jong en oud. De snelheidsbeperking tot 30 km/uur blijkt weinig bij te dragen aan de onafhankelijke mobiliteit van kinderen en hun mogelijkheden om buiten te spelen. Ouders ervaren 30-km straten vaak nog te onveilig voor hun kinderen, en niet ten onrechte. Een aanrijding met 30 km/uur heeft nog te vaak zeer ernstige gevolgen, zelfs met dodelijke afloop. Om woonstraten veiliger en aantrekkelijker te maken verdient waar mogelijk een lagere snelheid dan 30 km/uur dan ook de voorkeur. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact