SWOV Catalogus

325457

Regelgeving Algemene Periodieke Keuring (APK) : personenauto's, bedrijfsauto's, driewielige motorrijtuigen, aanhangwagens.
20070772 ST [electronic version only]

Zoetermeer, RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie, 2006, 190 p.; herz. versie 12-2006

Samenvatting Omdat de regelgeving voor de uitvoering van de algemene periodieke keuring APK is verdeeld over verschillende uitgaven en publicaties heeft de RDW gemeend deze te moeten bundelen in deze verzamelband. Deze verzamelband bevat alle benodigde regelgeving die nodig is voor de uitvoering van de APK. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de tekst van de ondergenoemde publicaties heeft rechtsgeldigheid: - Wegenverkeerswet 1994 (WVW); - Voertuigreglement (VR); - Kentekenreglement (KR); - Ministeriële regeling houdende vaststelling regels erkenning voor het uitvoeren van de periodieke keuring van motorrijtuigen en aanhangwagens (ERK); - Ministeriële regeling houdende aanwijzing van voertuigen die zijn uitgezonderd van de keuringsplicht, bedoeld in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 (MRUK); - Regeling Permanente eisen; - Regeling Permanente eisen Taxi’s. Exemplaren van het boekwerk ‘Regelgeving APK’ kunnen worden besteld bij de RDW. Aanvullingen zijn door middel van een abonnement leverbaar. De ‘Regelgeving APK’ is ook op cd-rom verkrijgbaar. Informatie over de wijze van bestellen kan worden verkregen bij de Klantenservice RDW, http://www.rdw.nl
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact