SWOV Catalogus

325456

De APK in Nederland : consumentenbescherming en kosten.
20070771 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, 2004, 21 p.

Samenvatting De APK bestaat nu bijna 20 jaar. Deze APK-2, de wettelijk verplichte Algemene Periodieke Keuring, is ontstaan eind 70er, begin 80er jaren van de vorige eeuw om de veiligheid van auto’s te verbeteren. Daartoe moest de auto na 3 jaar en daarna ieder jaar gecontroleerd worden op een aantal cruciale veiligheidspunten. De RDW, de voormalige Rijksdienst Wegverkeer, werd tot wettelijk toezichthouder benoemd. Naast keuringseisen op het gebied van verkeersveiligheid, zijn inmiddels ook keuringseisen op het gebied van milieu toegevoegd. In Nederland is gekozen voor de mogelijkheid van het systeem van “APK-in-de-beurt”. Een duidelijk gemaksvoordeel voor de consument, omdat op die wijze zowel tijd, als kosten kunnen worden bespaard. In de meeste andere landen zijn keuring en reparatie (streng) gescheiden. Ontwikkelingen op technisch gebied Auto’s zijn inmiddels veel veiliger en betrouwbaarder geworden. De interval tussen beurten is gegroeid van 5000 naar 20 à 30.000 km. Bovendien behoeven auto’s op minder punten gecontroleerd te worden. Evident is dat de combinatie onder één dak, van keuring en reparatie, spanningen oproept. Of zoals het evaluatierapport het formuleert: “In potentie kan de kwaliteit van de APK ondergeschikt raken aan het commerciële belang van de (afhankelijke) keuringsinstantie”. Daarom is het toezicht op de correcte uitvoering van de APK opgedragen aan de RDW. In 1997 is door de Tweede Kamer een aantal “verbeter”-punten vastgesteld om het proces van keuring, controle en consumentenbescherming te verbeteren. En bij die gelegenheid is afgesproken, dat de minister vóór februari 2004 met een evaluatie over die verbeterpunten naar de Kamer zou komen. In haar brief van februari 2002 heeft de ANWB gepleit voor een bredere evaluatie. De voor het rapport belangrijke punten waren: * De ondoorzichtigheid van hetgeen werkelijk voor de APK in rekening wordt gebracht, evenals de daarvoor noodzakelijke reparatiewerkzaamheden, strekken tot zorg. * De APK kan goedkoper door de frequentie te baseren op basisnorm van de Europese regelgeving. Op het eerste punt hebben we nader onderzoek laten verrichten. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact