SWOV Catalogus

325454

Evaluatie verbeterpunten (Algemene Periodieke Keuring) APK : definitief.
20070769 ST [electronic version only]
Atos KPMG Consulting
's-Gravenhage, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP), 2003, 83 p., 75 ref.

Samenvatting De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. De uitvoering en organisatie van de APK is meerdere malen negatief in de publiciteit geweest. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie – in overleg met de branche – besloten tot het invoeren van een aantal verbeterpunten. De verbeterpunten hebben betrekking op toezicht en sancties erkenninghouder, eisen keurmeester en uitbreiding/versterking APK-aspecten. Verschillende leden van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer hebben twijfels geuit over de effectiviteit van sommige verbeterpunten. De Minister heeft daarop toegezegd de verbeterpunten te evalueren. Atos KPMG Consulting heeft in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de verbeterpunten geëvalueerd. De evaluatie richtte zich op: * De mate waarin de verbeterpunten zijn gerealiseerd; * De bijdrage aan een betere uitvoering en organisatie van de APK; * De doelmatigheid van de verbeterpunten. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact