SWOV Catalogus

324656

Veiligheid voor iedereen : aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers levert iets op!
20061844 ST [electronic version only]

Rotterdam, Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), 2006, 36 p.

Samenvatting Bekijkt u het verkeer vooral door de ogen van de automobilist? Of bent u ook wel eens voetganger, fietser of motorrijder? Deze groepen weggebruikers vallen onder de categorie ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’. Een grote groep die uw aandacht en betrokkenheid hard nodig heeft. Wij zijn immers allemaal wel eens kwetsbare verkeersdeelnemer. Er is veel winst te behalen op het gebied van verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij provincies, gemeenten en waterschappen liggen er kansen om de verkeersveiligheid te vergroten. Met deze brochure wil het Kennisplatform Verkeer en Vervoer de problematiek van kwetsbare verkeersdeelnemers bij u, als decentrale overheid, onder de aandacht brengen. Deze brochure is niet bedoeld om u als decentrale overheid te zeggen wat u moet doen. Ook geven we niet aan waar u uw geld vandaan kunt halen. Wel geven we u aanknopingspunten die u wellicht binnen uw provincie of gemeente kunt benutten en vindt u praktijkvoorbeelden en ideeën om kwetsbare verkeersdeelnemers in uw gemeente of provincie nog meer te beschermen. In de eerste twee hoofdstukken besteden we aandacht aan de definitie van kwetsbare verkeersdeelnemers en geven we aan de hand van drie stappen weer wat iemand kwetsbaar maakt. Vervolgens staat beschreven wat je als decentrale overheid zou kunnen bereiken om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten. In het laatste hoofdstuk ‘wat kunt ú concreet doen?’ geven we aan hoe u de problematiek van kwetsbare verkeersdeelnemers binnen de kaders van het huidige landelijke beleid onder de aandacht kunt brengen. De Nota mobiliteit (d.d. september 2005) bijvoorbeeld, waarin de ambitie van de overheid staat verwoord op het gebied van verkeer en vervoer, geeft goede aanknopingspunten voor decentraal beleid. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zet al stappen in de richting van een actieprogramma. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact