SWOV Catalogus

324497

I love uitgerust achter het stuur!? : vermoeidheid in het verkeer : maatregelen in het buitenland en hun toepasbaarheid in Nederland.
20061450 ST [electronic version only]
Jettinghoff, K. Starren, A. Houtman, I. Henstra, D. Benthem, R. Gort, J. & Janssen, W.
Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2005, 59 p. + app., 11 ref.; 413077/PFL/PFL

Samenvatting De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft op verzoek van het Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) Twynstra Gudde en TNO opdracht verleend om een onderzoeksproject uit te voeren naar 'Vermoeidheid in het verkeer'. Doel van dit project is de identificatie van maatregelen in het wegverkeer ter preventie van ongevallen waarbij vermoeidheid een rol speelt (met name buiten Nederland), die agendazettend zijn en die op korte termijn redelijk eenvoudig in Nederland kunnen worden toegepast. Het betreft zowel de beroepschauffeur in het personenvervoer en in het goederenvervoer als de 'gewone' automobilist. In dit rapport wordt aangegeven (1) wat er zoal in het buitenland wordt gedaan om vermoeidheid in het verkeer aan te pakken en op de agenda te zetten en wordt (2) een beoordeling gegeven van deze maatregelen naar het type maatregel, de achterliggende filosofie, de doelgroep, de mate waarin de maatregel bijdraagt aan bewustwording van vermoeidheid, de effectiviteit van de maatregel als het gaat om het voorkómen van vermoeidheid en organisatorische aangrijpingspunten van de maatregel. Vervolgens wordt beschreven (3) of en hoe deze maatregelen zouden kunnen worden 'vertaald' naar de Nederlandse situatie en wordt hiermee een start gemaakt met een mogelijke agenda voor de aanpak van vermoeidheid in het verkeer. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact