SWOV Catalogus

324288

Ontwerpwijzer fietsverkeer.
20060879 ST [electronic version only]

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2006, 360 p., 79 ref.; Publikatie ; No. 230 - ISBN 90-6628-469-2

Samenvatting Om de fiets zijn volwaardige plaats in het verkeerssysteem te laten behouden en zo mogelijk te versterken, is een fietsvriendelijke infrastructuur nodig. Deze ontwerpwijzer, CROW-publicatie 230 ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’, beschrijft de stappen die nodig zijn om te komen tot een dergelijke infrastructuur. De publicatie is een herziening van publicatie 74 ‘Tekenen voor de fiets’. (Author/Publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact