SWOV Catalogus

324205

Naar een nieuw beleid voor kwetsbare verkeersdeelnemers?
20060784 s ST (In: ST 20060784 CD-ROM)
Methorst, R.
In: Verkeerskundige werkdagen 2003, Ede, juni 2003, 12 p.

Samenvatting Kwetsbare verkeersdeelnemers zijn betrokken bij ongeveer de helft van de ernstige verkeersongevallen. In het beleid komt dat (nog) niet tot uitdrukking. Er is, vanwege de omvang van de problematiek, substantiële winst te behalen. Kennismanagement is hierbij cruciaal, want de kennis op dit terrein is gefragmenteerd, er bestaan talrijke leemten in de kennis en er is een gebrek aan overzicht. Overzicht en een gevoel van urgentie zijn noodzakelijke voorwaarden voor oplossing van de problematiek. Als hulpmiddel daarvoor werden zogenoemde Factsheets ontwikkeld en is er een bronnendatabase en een namenlijst van experts aangelegd. In die Factsheets komt niet alleen aan de orde wat er aan de hand is, maar ook waardoor het probleem veroorzaakt wordt, welke kwaliteitsbehoeftenprofielen er zijn, welke ontwikkelingen er gaande zijn en welk beleid er al gevoerd wordt. Gedachten over vernieuwend beleid worden ontwikkeld. Uitgangspunten daarbij zouden moeten zijn de het aanbieden van verbeterde mobiliteitsopties, het Design for All-principe en nadruk op diepte-investeringen in plaats van ‘reparatiewerk'. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact