SWOV Catalogus

324122

Handboek verkeerslichtenregelingen.
20060767 ST S

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2006, 441 p., 99 ref.; Publikatie ; No. 213 - ISBN 90-6628-444-7

Samenvatting Het plaatsen van verkeerslichten is voor verkeersproblemen op kruispunten vaak een effectieve en relatief goedkope maatregel. Verkeerslichten kunnen vanwege hun flexibele programmeerbaarheid voor praktisch elk kruispuntprobleem een acceptabele oplossing bieden en vormen een uitstekend middel om beleidsdoelen te realiseren. Wanneer verkeerslichten echter ten onrechte worden geplaatst of wanneer ze slecht functioneren, vormen ze een bron van ergernis en zullen ze de bestaande problemen vaak onvoldoende oplossen en nieuwe problemen veroorzaken. Deze publicatie behandelt alle onderwerpen van het ontwerpproces van een verkeersregelinstallatie waar een verkeerskundige mee te maken krijgt. (Author/Publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact