SWOV Catalogus

324062

Fietshelmgebruik door jonge kinderen in Nederland : de rol van ouders.
20060581 ST [electronic version only]
Bloks, L.A.M. Vriend, I. Goldenbeld, Ch. & Schaalma, H.
TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, Vol. 84 (2006), No. 2 (februari), p. 76-82, 32 ref.

Samenvatting Jaarlijks worden veel kinderen van 4-8 jaar op een spoedeisende hulpafdeling behandeld voor letsel opgelopen tijdens het fietsen, waarvan een hoog percentage met hoofdletsel. Ondanks het feit dat een fietshelm hiertegen bescherming kan bieden, wordt deze in Nederland nog relatief weinig gebruikt. Uit de literatuur is weinig bekend over factoren die van invloed zijn op de beslissing van ouders om een helm voor hun kind te kopen en te laten gebruiken. Doel van dit onderzoek was meer inzicht krijgen in de psychosociale determinanten voor fietshelmgebruik (aankoop en dragen) door kinderen. Het onderzoek richtte zich op de ouders van deze kinderen. De determinanten zijn in kaart gebracht met behulp van de diffusietheorie van Rogers en het ASE-model. Factoren die bepalend zijn voor de aankoop van een fietshelm zijn niet volledig gelijk aan factoren die bepalend zijn voor het daadwerkelijk dragen ervan door het kind. Helmbezit resulteert dan ook niet vanzelfsprekend in helmgebruik. Bij de aankoop van een helm zijn voornamelijk de mate waarin ouders de nadelen van een fietshelm voor hun kind inschatten (attitude) en de risicoperceptie van fietsen belangrijk. Aanvullend is de eigen effectiviteit van ouders een belangrijke factor bij het laten dragen van een helm door hun kind. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact