SWOV Catalogus

323939

Aansprakelijkheid van wegbeheerders voor ongevallen op black spots. Doctoraalscriptie Open Universiteit.
20060334 ST [electronic version only]
Berge Henegouwen, P. van
[S.l., s.n.], 2005, 58 p., 20 ref.

Samenvatting In deze scriptie komt aan de orde of een automobilist zijn schade zou kunnen verhalen op de wegbeheerder ingeval deze onvoldoende zorg heeft gehad voor de verkeersveiligheid van de situatie ter plaatse.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact