SWOV Catalogus

323761

Zone 30: veel meer dan een snelheidsbeperking : naar 30 km/uur als algemene regel voor alle verblijfsgebieden?
20052026 ST [electronic version only]
Broeckaert, M. & Mol, J. de
Verkeersspecialist, Vol. 12 (2004), No. 104 (januari), p. 3-9

Samenvatting Dit artikel opent met een beschrijving van de maatschappelijke en juridische betekenis die achter zone 30 schuilgaat. Daarna wordt de evolutie van deze snelheidsbeperking geschetst: van de eerste campagnes onder minister De Croo, het eerste koninklijk besluit onder minister De Haene en de aanpassingen onder staatssecretaris Peeters, tot de initiatieven van minister Durant en de ‘revolutionaire’ ideeën van minister Anciaux. Vervolgens wordt een rits argumenten opgesomd die ervoor pleiten in de bebouwde kom zone 30 als regel in te voeren en hogere snelheden als uitzondering. Afsluitend worden enkele bedenkingen voor het toekomstige zone 30-beleid geformuleerd. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact