SWOV Catalogus

322955

Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u.
20050468 ST [electronic version only]
Princen, P.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2004, 24 p., 33 ref.; Rapportnummer RA-2004-34

Samenvatting Het verlagen van de snelheidslimiet naar 30km/u binnen de bebouwde kom in Vlaanderen staat ter discussie als één van mogelijke maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen terug te dringen. In Vlaanderen kennen we al een snelheidslimiet van 30km/u in de zogenaamde zones 30. De effecten van de invoering van een zone 30 op de verkeersveiligheid blijkt echter weinig en zeker niet systematisch onderzocht te zijn. In verschillende Europese landen blijkt er wel meer onderzoek gevoerd naar de effecten op de verkeersveiligheid van het invoeren van 30km/u gebieden, al dan niet gekoppeld aan infrastructurele maatregelen en in de daartoe geëigende gebieden. Deze studie wil een overzicht bieden van de in de literatuur beschreven ervaringen met de invoering van een snelheidslimiet van 30km/u in daartoe geëigende gebieden in verschillende Europese landen. In een eerste deel wordt een stand van zaken met betrekking tot de zones 30 in Vlaanderen geboden, in een tweede deel komen de in de literatuur beschreven effecten op de verkeersveiligheid ten gevolge van de invoer van een 30km/u-gebied in verschillende Europese landen aan bod. In een derde deel worden deze effecten in verband gebracht met een aantal aandachtspunten en mogelijke randvoorwaarden bij een meer algemene invoering van een snelheidslimiet van 30km/u. Gezien de voorwaarden en toepassing van 30km/u gebieden meestal door een nationaal wettelijk kader geregeld wordt, worden de verkeersveiligheideffecten van 30km/u gebieden per land gepresenteerd. Dit maakt mogelijk om verschillen en overeenkomstige randvoorwaarden in het gebruik van deze maatregel op te sporen. (Author/publisher) The report is available at: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/71.pdf
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact