SWOV Catalogus

322771

Advanced Cruise Control (ACC), stap naar automatische voertuiggeleiding?! : onderzoek naar het effect van de Advanced Cruise Control op de verkeersveiligheid, de doorstroming en het milieu alsmede de beleidsmogelijkheden die de overheid hierbij heeft. Afstudeerverslag Technische Universiteit Eindhoven.
20050058 ST [electronic version only]
Dongen, A.P. van
Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2004, 156 p., 83 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact