SWOV Catalogus

322653

Zone 30 : het realiseren van een zone 30 voor een leefbare buurt.
20042031 ST
Bent, V. de
Leuven, Langzaam Verkeer, 2003, 26 p., 16 ref.

Samenvatting Heel wat scholen, actie- en buurtwerkgroepen ijveren voor een veilige zone 30 in hun straat, wijk of buurt. Maar wat is een veilige zone 30? Aan welke vereisten moet een zone 30 voldoen? Wie is voor wat verantwoordelijk? Wat kunnen de taken van een lokale werkgroep zijn? Wat mag men van een lokale overheid verwachten? Op die vragen tracht Langzaam Verkeer een antwoord te geven.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact