SWOV Catalogus

322439

Richtlijn essentiële herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur : wegwijzer voor implementatie.
20041813 ST [electronic version only]

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2004, 40 p., 11 ref.; Publikatie ; No. 203 - ISBN 90-6628-419-6

Samenvatting Weggebruikers moeten in één oogopslag aan de inrichting van de weg kunnen zien welk verkeersgedrag van hen wordt verwacht en welke andere soorten weggebruikers zij tegen kunnen komen. Dit kan alleen als het aantal wegcategorieën beperkt is en er duidelijke eisen zijn aan inrichting, gebruik en functie van de wegcategorie. De CROW-publicatie ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur’ biedt wegbeheerders een wegwijzer voor het implementeren van essentiële herkenbaarheidkenmerken voor Duurzaam Veilige wegen. Duurzaam Veilig is in Nederland het sleutelwoord in de aanpak van verkeersonveiligheid. In een duurzaam veilig wegverkeersysteem worden fouten voorkomen door vereenvoudiging van de infrastructuur en door de kans op conflicten te vermijden. De weg spreekt als het ware voor zich. Het voldoen aan de eisen van inrichting, gebruik en functie van wegcategorieën kost tijd, geld en moeite. Het kan een lange periode duren voordat het hele Nederlandse wegennet voldoet aan het eindbeeld van Duurzaam Veilig. Daarom is besloten in deze publicatie de herkenbaarheid van de wegcategorieën eerst uit te werken. De publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Nationaal Mobiliteit Beraad, waarin alle overheden vertegenwoordigd zijn. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact