SWOV Catalogus

322378

Nota Mobiliteit. Deel I: Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid.
20041722 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat / Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM, 2004, 160 p.

Samenvatting De Nota Mobiliteit is een nationaal verkeers- en vervoerplan op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer (1998) en is de opvolger van het huidige Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-2). In de Nota Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, verder uitgewerkt en wordt het verkeers- en vervoerbeleid beschreven. Voor de Engelse versie zie http://www.vananaarbeter.nl/NotaMobiliteit/UK/
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact