SWOV Catalogus

322346

Eénrichting geeft overzicht : éénrichting in combinatie met 30 km-limiet in omgeving voorkomt sluipverkeer.
20041638 ST T
Rus, D.J. & Wierik, M.T. te
Verkeerskunde, Vol. 55 (2004), No. 7, p. 42-48, 1 ref.

Samenvatting Tijd-wegdiagrammen bieden meer informatie dan grafisch weergegeven lusdata; zij geven meer inzicht in oorzaak en gevolg van verkeersproblemen. Ook zijn ze succesvol toegepast bij de uitwerking van een voorspellend verkeersmodel. Een instrument dat ‘meer in huis’ heeft, dan op het eerste gezicht wordt gedacht. (Author/Publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact