SWOV Catalogus

322269

Overal 30 km/uur binnen de bebouwde kom : een literatuurstudie biedt stof tot nadenken.
20041432 ST [electronic version only]
Princen, P. & Cuyvers, R.
Verkeersspecialist, Vol. 12 (2004), No. 109 (juni), p. 7-10

Samenvatting Op basis van internationaal onderzoek blijkt dat het invoeren van een snelheidslimiet van 30 km/uur in daartoe geëigende gebieden, een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Ook met weinig of geen bijkomende maatregelen kunnen binnen bepaalde voorwaarden duidelijk positieve resultaten gehaald worden. Dit opent perspectieven voor een veralgemeende invoering van 30 km/uur binnen de bebouwde kom in Vlaanderen. Een snelle versoepeling van de huidige zone 30-regeling is hiervoor noodzakelijk. Een helder kader met de noodzakelijke randvoorwaarden (o.a. een goede afstemming tussen 30 km/uur-wegen en ontsluitingswegen) is hierbij een eerste stap. Duurdere infrastructuuringrepen moeten geconcentreerd worden op de ontsluitingswegen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact