SWOV Catalogus

321989

Role of cannabis in motor vehicle crashes.
20040627 ST [electronic version only]
Bates, M.N. & Blakely, T.A.
Epidemiological Review, Vol. 21 (1999), No. 2, p. 222-232, 30 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact