SWOV Catalogus

321710

Verkennend onderzoek kwetsbare verkeersdeelnemers. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.
20031863 ST [electronic version only]
Korsten, N. Stemerding, M. Jerusalem, B. & Ebben, M.
Deventer, Goudappel Coffeng, 2001, 26 + 32 p., 64 ref.; AVV338/Jrb/6481

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact