SWOV Catalogus

321430

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : ouderen.
20031381 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 12 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 22

Samenvatting Onder Ouderen wordt in dit verband verstaan: mensen waarbij de kans op verminderde verkeersgeschiktheid door leeftijd gerelateerde aandoeningen en ‘slijtage’ groter dan gemiddeld is. Een duidelijke leeftijdsindicatie is daarvoor niet te geven. Om een zekere indicatie te krijgen van de omvang statistieken wordt veelal een grens van 65 jaar gehanteerd. Het percentage mensen met aandoeningen stijgt sterk bij toenemende leeftijd vanaf 75 jaar. In verband hiermee is 75+ een relevantere afbakening. Met toenemende leeftijd neemt het vermogen om waar te nemen af en de snelheid af waarmee die waarnemingen kunnen worden verwerkt en er op kan worden gereageerd. Daar komt nog bij dat zij met toenemende leeftijd ‘breekbaarder’ worden. In geval van een ongeval zal het letsel meestal ernstiger zijn dan bij jongere mensen en het genezingsproces langzamer. Een en ander geldt voor alle verplaatsingswijzen, van lopen tot auto en openbaar vervoergebruik. De vertraagde reactietijd heeft waarschijnlijk grootste invloed op autorijden, evenwicht grootste invloed op fietsen en OV, en ‘breekbaarheid’ grootste invloed bij fietsen en lopen. (Author/publisher) English abstract: In this context ‘the elderly’ refers to people who are more likely to find it difficult to cope with traffic due to age-related impairments and more than average infirmities. It is not possible to associate this with a particular age range. To get some idea of the scale, statistics usually use a cut-off point at age 65. The percentage of people with problems rises greatly with age once people reach 75 and above. For this reason, 75 and over would be a better cut-off point. With increasing age, the powers of perception deteriorate and the speed with which these observations can be processed and responded to, reduces. Furthermore, people become more ‘fragile’ as they age. In the event of an accident their injuries will generally be more serious than in young people and the healing process will take longer. This applies to all modes of transport, walking, driving and using public transport. The slower respons time probably has the greatest impact on driving, the sense of balance on cycling and using public transport, and ‘fragility’ on cycling and walking. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact