SWOV Catalogus

321429

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : verslaafden en daklozen.
20031380 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 6 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 21

Samenvatting Onder deze groep worden gerekend verslaafden aan alcohol en drugs en mensen zonder woon- en verblijfplaats. Verslaafden en daklozen zijn kwetsbaar in het verkeer wanneer zij niet in staat zijn om adequaat te reageren op het verkeer. (Author/publisher) English abstract: This group includes alcoholics and drug addicts, and people who are homeless or with no fixed abode. Addicts and the homeless are vulnerable in traffic because they are not capable of responding adequately in traffic. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact