SWOV Catalogus

321428

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : allochtonen.
20031379 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 7 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 20

Samenvatting Allochtonen zijn mensen die in Nederland wonen of verblijven, maar er niet geboren zijn of één of meerdere ouders hebben die niet in Nederland geboren zijn. Allochtone mensen hebben een ander waarden en normenstelsel dan andere autochtone verkeersdeelnemers, of beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om aanwijzingen en waarschuwingen te begrijpen en interpreteren verkeerssituaties daardoor (soms) onjuist, waardoor zij extra risico lopen. (Author/publisher) English abstract: Immigrants are people who live or stay in the Netherlands but who were not born here or who have one or more parents who were not born in the Netherlands. Immigrants have a different set of values and standards than native Dutch road users, or have insufficient command of the Dutch language to be able to understand instructions and warnings and can therefore misinterpret traffic situations, placing them more at risk. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact