SWOV Catalogus

321427

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : motorische beperkingen.
20031378 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 19

Samenvatting Onder mensen met motorische beperkingen worden verstaan alle mensen die chronisch of tijdelijk beperkingen hebben van de motoriek, dat wil zeggen hun vermogen om zich vrij en gecontroleerd te bewegen. Mensen met motorische beperkingen zijn kwetsbaar ten opzichte van het overige verkeer, in het bijzonder het autoverkeer, omdat zij niet of niet zo snel als anderen kunnen inspelen op gevaren. Hun beperkte motoriek maakt hen minder weerbaar en afhankelijk van hulp van andere mensen. (Author/publisher) English abstract: This group covers people with temporary or permanent motor impairment, i.e. anyone who is restricted in their ability to move freely and with full control. People with motor impairments are vulnerable compared with other road users, and car traffic in particular, because they cannot respond to threats as quickly as other people, if at all. Their motor impairment makes them less agile and dependent on other people for help. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact