SWOV Catalogus

321426

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : mentale beperkingen.
20031377 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 7 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 18

Samenvatting Onder mensen met een mentale beperking worden in dit verband verstaan mensen met een verstandelijke handicap (een laag IQ) alsmede mensen die een chronische of tijdelijke aandoening hebben, die hen minder vaardig maken in het waarnemen, verwerken van informatie en het nemen van beslissingen met betrekking tot verkeersdeelname en gedrag in het verkeer en die hen voor het overige verkeer onvoorspelbaar maken. Mensen met mentale beperkingen kunnen verkeerssituaties (vaak) niet goed inschatten en (vaak) niet adequaat reageren op het verkeer. Het maakt het gedrag in het verkeer, als al mogelijk, zeer foutgevoelig en maakt hen minder weerbaar en in hoge mate afhankelijk van hulp van derden. (Author/publisher) English abstract: People with reduced mental capabilities here refers to people with a mental disability (a low IQ) as well as people suffering from a chronic or temporary disorder which makes them less capable of observing, processing information and taking decisions related to participating in traffic and which make them unpredictable to other road users. People with reduced mental capabilities are often not capable of judging the traffic situation and often cannot respond adequately to the traffic. This makes their behaviour in traffic, if they are capable of taking part in traffic at all, particularly prone to errors and makes them less resilient and largely dependent on help from other people. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact