SWOV Catalogus

321425

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : beperkte waarneming (zintuiglijk).
20031376 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 7 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 17

Samenvatting Onder deze groep vallen allen mensen die verminderde zintuiglijke waarneming hebben: zicht, gehoor, tastzin. Mensen met een beperkte waarneming maakt het hen moeilijk om kritieke signalen in het verkeer op te pikken. (Author/publisher) English abstract: This group covers people with reduced sensory perception: sight, hearing and touch. It is difficult for people with reduced sensory perception to pick up critical signals in traffic. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact