SWOV Catalogus

321424

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : beperkt uithoudingsvermogen.
20031375 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 7 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 16

Samenvatting Daaronder valt ook een beperkt uithoudingsvermogen ten gevolge van een tijdelijke of chronische aandoening (astma, ernstige hartkwalen). Mensen met een beperkt uithoudingsvermogen zijn kwetsbaar ten opzichte van het overige verkeer, in het bijzonder het autoverkeer, omdat zij niet of niet zo snel als anderen kunnen inspelen op gevaren. Hun beperkte uithoudingsvermogen maakt hen minder weerbaar en afhankelijk van hulp van andere mensen. (Author/publisher) English abstract: Reduced stamina covers people affected by both temporary and chronic disorders (e.g. asthma, serious heart disorders). People with reduced stamina are vulnerable in relation to other road users, and car traffic in particular, because they cannot respond to threats as quickly as other people. Their reduced stamina makes them less resilient and dependent on other people for help. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact