SWOV Catalogus

321423

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : functie-uitval.
20031374 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 15

Samenvatting Onder mensen met functie-uitval wordt in dit geval verstaan mensen die zodanige beperking hebben in hun mogelijkheden om zich te verplaatsen dat zij als gevolg van hun beperkingen (functie-uitval) gebruik moeten maken van voorzieningen bij het lopen, rijden etc. Een ernstige handicap maakt het gedrag in het verkeer, als al mogelijk, zeer foutgevoelig en maakt mensen minder weerbaar en in hoge mate afhankelijk van hulp van derden. (Author/publisher) English abstract: Function loss refers to people who have disabilities of such a nature that they affect their ability to travel and, as a result of these disabilities (loss of function), they have to use special facilities or equipment when walking, driving, etc. A serious disability makes road use, if at all possible, highly vulnerable to error and makes people less capable and to a large extent dependent on help from others. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact