SWOV Catalogus

321421

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : 16-17 jarigen.
20031372 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 6 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 13

Samenvatting Groep die mag gaan bromfietsen, maar nog niet autorijden. Wat maakt 16-17 jarigen kwetsbaar? De kans per afgelegde kilometer op een ongeval is in deze leeftijdscategorie groter dan voor elke andere leeftijdscategorie. Het risico is zo hoog door biologische en geestelijke onvolwassenheid. Dat breng met zich mee: • Hoge risico-acceptatie; • Het overschatten van de eigen vaardigheden en het onderschatten van de complexiteit van • de verkeerssituatie; • Gedragsroutines die foutgevoelig zijn en traag worden uitgevoerd; • Mentale overladenheid door de veelheid aan kenmerken en informatie waarmee tijdens de rit rekening moet worden gehouden; • Levenstijl van jongeren; zoals het aangaan van uitdagingen, het niet onder willen doen voor anderen, de wens zich te conformeren aan de vriendengroep. (Author/publisher) English abstract: This group is allowed to ride a moped but not drive a car. The risk of an accident per kilometre travelled is greater in this age group than in any other. The risk is this high due to physical and mental immaturity. This brings with it: A high level of risk acceptance; Over-estimation of own skill and underestimation of the complexity of the road situation; Routines which are prone to error and executed too slowly; Mental overload due to the complexity and volume of information which has to be processed during the trip; Life-style of young people; looking for excitement; not wanting to be outdone; desire to conform to the peer group (friends). (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact