SWOV Catalogus

321420

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : voortgezet onderwijs - onderbouw.
20031371 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 12

Samenvatting Het gaat hier om kinderen die het in de basisvorming (klas 1, 2 en 3) van het voortgezet onderwijs zitten. Als voetganger of fietser zijn ze onbeschermd. Mentaal en fysiek zijn ze nog niet volgroeid en opgewassen tegen de dynamiek van het verkeer, behoudens beschermde situaties (bijv. verblijfsgebieden). Ze zijn kleiner dan een volwassene en gemakkelijk over het hoofd te zien. Ze vertonen onvoorspelbaar gedrag, hebben weinig aandacht voor de verkeersomgeving. gedragsroutines zijn foutgevoelig. (Author/publisher) English abstract: This group covers children following the basic curriculum in secondary school (classes 1, 2 and 3), i.e. age group 12-14. They are unprotected in traffic as pedestrians or cyclists. They are not yet physically and mentally mature, nor are they capable of dealing with the dynamics of the traffic, except in protective situations, e.g. designated residential areas. They are smaller than adults and easily overlooked. They can behave in unpredictable ways and do not pay much attention to the traffic situation, they can make mistakes in their routines. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact