SWOV Catalogus

321419

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : speciaal onderwijs.
20031370 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 6 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 11

Samenvatting Alle kinderen die buiten het reguliere onderwijs vallen. Als voetganger of fietser zijn ze onbeschermd. Mentaal en fysiek zijn ze nog niet volgroeid en opgewassen tegen de dynamiek van het verkeer, behoudens zeer beschermde situaties (bijv. woonerf). Ze zijn kleiner dan een volwassene en gemakkelijk over het hoofd te zien. Ze vertonen onvoorspelbaar gedrag en kunnen niet adequaat reageren op verkeer, zeker niet in complexe situaties. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact